HAPPY BIRTHDAY SISTER

בעזרת השם לכבוד:

היום הולדת של סיסטר
(עוד כמה שעות)

ובזכות ה"חפץ חיים"
(היום היה הילולה שלו).

יש פגישה שבוע הבא לסגור עם הקונים!

מזל טוב!

נא לבקש ממשרד שטילמן לתאם פגישה! פרטי הקונה: טלפון של שי 0508232425 מייל shaiavra@gmail.com

סגירת תפריט